Skip to main content

Çevre Politikamız / Our Environmental Policy

Örme Kumaş, Dijital Kağıt Baskı, Mensucat Boyama, Apre Üretimi sektöründe faaliyet gösteren firmamız kuruluşun amaç ve bağlamına uygun şekilde çevre yönetim sistemini en üst düzeye ulaştırabilmek için aşağıdaki hususlar doğrultusunda politikasını belirlemiştir.

  1. 1. Çevre boyut ve etkilerini tespit ederek, bu etkilerin çevreye vereceği zararları ortadan kaldırmayı veya en aza indirmeyi,
  1. 2. Yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymayı,
  1. 3. Müşterilerde, tedarikçilerde, çalışanlarda ve diğer ilgili taraflarda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamayı,
  1. 4. Tüm faaliyetlerde en etkin kullanım ile enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirerek tasarruf sağlamayı,
  1. 5. Çevreye saygılı olmayı ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi uygulam ayı,
  1. 6. Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,

Çevre Politikası olarak benimsemiştir.